ยินดีต้อนรับสู่ Luna Chemicals! www.brightpharmabio.comwww.lunachem.com
neiye

R&D Lab

ภาพรวม

การสังเคราะห์ไครัล (การสังเคราะห์ความละเอียดและการสังเคราะห์อสมมาตร ตัวเร่งปฏิกิริยา และเอ็นไซม์)

การแปลงแบบคัดเลือกของ enantiomers (แปลงการกำหนดค่าที่ไร้ประโยชน์เป็นการกำหนดค่าที่ใช้งานได้)

การพัฒนากระบวนการที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

การระบุสิ่งเจือปน (TOF,GC-MS, LC-MS, NMR)

การวิจัยสิ่งเจือปนการกลายพันธุ์

การวิจัยสิ่งเจือปนธาตุ (ICP-MS)

overview1
overview2
overview3
overview5

เครื่องมือวิเคราะห์

Analytical-apparatus1
Analytical-apparatus4
Analytical-apparatus2
Analytical-apparatus5
Analytical-apparatus3
Analytical-apparatus6

ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยในกระบวนการ

Process-Safety-Lab1
Process-Safety-Lab2
Process-Safety-Lab3

ห้องปฏิบัติการเคมี

Chemical-Lab1
Chemical-Lab2
Chemical-Lab3
Chemical-Lab4