ยินดีต้อนรับสู่ Luna Chemicals! www.brightpharmabio.comwww.lunachem.com
neiye

ADC

1
2
1
หมายเลขซีเรียล ชื่อสินค้า หมายเลข CAS การจำแนกประเภท
1 Thailanstatin A 1426953-21-0 ADC
2 ไทยแลนสแตติน บี 1426953-23-2 ADC
3 Thailanstatin C 1426953-24-3 ADC
4 Thailanstatin D 1609105-89-6 ADC
5 F901463 146478-74-2 ADC
6 F901464 146478-72-0 ADC
7 F901465 146478-73-1 ADC
8 เลปโตมัยซิน เลปโตมัยซิน เอ:87081-36-5 ADC
เลปโตมัยซิน บี: 87081-35-4 ADC
9 Calicheamicin 108212-75-5 ADC
10 อิลลูดิน เอส 1149-99-1 ADC
11 อิลลูดิน เอ็ม 1146-04-9 ADC
12 AP3 66584-72-3 ADC
13 AP0 57103-68-1 ADC
14 DM-1 139504-50-0 ADC
15 DM-4 796073-69-3 ADC
2
หมายเลขซีเรียล ชื่อสินค้า หมายเลข CAS การจำแนกประเภท
16 PDM3 72902-38-6 ADC
17 MMAF 745017-94-1 ADC
18 เอสเพอรามิซิน 99674-26-7 ADC
19 ซิบิโรมัยซิน 12684-33-2 ADC
20 Exatecan Mesylate 169869-90-3 ADC