ยินดีต้อนรับสู่ Luna Chemicals! www.brightpharmabio.comwww.lunachem.com
neiye

ความดันโลหิตสูง

1
1
API ชื่อผลิตภัณฑ์ หมายเลข CAS การจัดหมวดหมู่
Olmesartan 5-(4'-โบรโมเมทิล-1,1'-ไบฟีนิล-2-อิล)-1-ไตรฟีนิลเมทิล-1H-เตตระโซล 124750-51-2 ความดันโลหิตสูง
Olmesartan เอทิล 4-(1-ไฮดรอกซี-1-เมทิลเอทิล)-2-โพรพิล-อิมิดาโซล-5-คาร์บอกซีเลต 144689-93-0 ความดันโลหิตสูง
Olmesartan 1- (4-เอทอกซีคาร์บอนิลฟีนิล)ไพร์โรล 144690-33-5 ความดันโลหิตสูง